Dobry Wieczór! Kurier Czerwony z dnia 16 września 1939

Pobierz PDF

Opis

1)
Autobusy kursują z pl. Teatralnego na pl. Zbawiciela

Dziś przywrócono komunikację autobusową między pl. Teatralnym a pl. Zbawiciela.
Wozy kursować będą Wierzbową, placem Marszałka Piłsudskiego, Królewską i Marszałkowską.
Autobusy zjeżdżać będą do remiz o g. 18.00.

2)
Pogrzeb bohaterskiego ochotnika Baonu Obrońców Warszawy

Bardzo uroczyście odbył się wczoraj rano pogrzeb pierwszego poległego żołnierza utworzonego przed paru dniami Baonu Obrońców Warszawy śp. kaprala rez[erwy] Feliksa Drążyńskiego, który – jak donosiliśmy – zginął na posterunku podczas gaszenia powstałego od bomby pożaru.

W pogrzebie, który odbył się przy asyście oddziału wojska, wziął udział prezydent miasta, komisarz cywilny Obrony Warszawy mjr St. Starzyński i przed sformowaniem się konduktu pogrzebowego w punkcie zbornym Baonu wygłosił krótkie przemówienie.

Kondukt ruszył potem w drogę. Sześciu junaków zaniosło na swych barkach zwłoki bohaterskiego kaprala na miejsce wieczystego spoczynku na cmentarzu wojskowym.

*
Prezydent Starzyński polecił wypłacić wdowie po śp. kpr. Drążyńskim jednorazowy zasiłek i przyznać jej stałą zapomogę z funduszu na zasiłki dla rodzin rezerwistów.

3)
Dowództwo Obrony Warszawy zarządziło zarejestrowanie się w dn. 16 i 17 września wszystkich lekarzy cywilnych znajdujących się na terenie Warszawy w biurze Wydziału Zdrowia przy ul. Złotej nr 74 w godzinach od 8.00 do 15.00.

4)
Coraz więcej szpitali i punktów opatrunkowych

Ilość punktów opatrunkowych w Warszawie wzrasta z każdym dniem.
Wiele z tych punktów, niejednokrotnie całe szpitaliki na kilkanaście lub więcej łóżek, powstaje z inicjatywy prywatnej.

Wszystkie nowe placówki sanitarne należy niezwłocznie zgłaszać w Komisariacie Cywilnym (Ratusz) oraz u dr. Bilewicza, ul. Kredytowa 9, telefon 2-35-39.

5)
Robotnicy budowlani

Murarze, cieśle i pomoc budowlana potrzebni są do prac przy akcji ratowniczej w uszkodzonych i zburzonych domach. Zgłaszać się należy w godz. 6.00-16.00 do oddziałów inżynierskich:
I Inflancka 11
II Chłodna 3
III Starynkiewicza 7
IV Kopernika 36-40
V Solec 4
VI Szpital Przemienienia Pańskiego na Pradze od ulicy Sierakowskiego
VII Koperska 88 (Prasa)

6)
Zupa i jedno danie w restauracjach warszawskich

Menu warszawskich restauracji będzie się składało od dzisiaj tylko z zupy i jednego dania.
Wydawanie jakichkolwiek innych potraw będzie zakazane.
Pewne ograniczenia w odżywianiu się należy również wprowadzić i w domach prywatnych.
Aczkolwiek zapasy żywności w Warszawie są dostateczne, jednak oszczędność jest nakazem chwili, gdyż mogą zajść trudności w dostawach nowych transportów.

7)
Nie zawiedzie się Warszawa na swoich obrońcach

Ci, którzy zaciągnęli się ostatnio do Ochotniczego Batalionu Obrońców Warszawy, wnieśli nowego ducha bojowego na front! – takie świadectwo dali im oficerowie.
Cytując tę chlubną opinię podczas przyjmowania przysięgi od nowych zastępów ochotniczych, mówił do nowych obrońców Stolicy p. komisarz cywilny prezydent St. Starzyński:

„Jestem przekonany, że i wy jesteście przesiąknięci tym samym duchem i że jak wasi koledzy, tak i wy będziecie mężnie bronili i nie pozwolicie pludrom niemieckim splamić honoru naszej ukochanej Stolicy. Warszawa jest zawsze gotowa do obrony i nigdy nie padnie przed nawałą barbarzyńców.
Gdy na Woli kobiety rozbroiły czołg niemiecki i gdy się szwabów pytano, jak się dostali na polską ziemię, to powiedzieli, że bardzo łatwo, gdyż od granicy absolutnie nie strzelano do nich. A więc widzicie żołnierze, należy się tylko mężnie bić, a wówczas odegnamy nikczemnych szwabów nie tylko od Warszawy, ale z tak bohaterską armią zajmiemy Berlin i tam podyktujemy nasze warunki pokoju”.

Mowę pana komisarza przyjęto entuzjastycznymi okrzykami na cześć Polski, Pana prezydenta i Wodza Naczelnego. Następnie wzniesiono okrzyki: „niech żyje nasz ukochany obrońca Warszawy, prezydent Stefan Starzyński!”.

8)
Rady praktyczne na chwilę bieżącą

1) Nie wysyłać dzieci bez koniecznej potrzeby na ulice. Każde dziecko do lat 7 winno mieć na szyi tabliczkę z nazwiskiem i adresem, dokąd należy je odprowadzić.

2) Wychodząc z domu, niech matka zostawi dokładne wskazówki, jak mają się domownicy zachować w razie alarmu, nalotu lub nawet bomby zapalającej.

3) W każdym domu powinny być umieszczone na widocznym miejscu adresy komendanta OPL, opiekuna społecznego, najbliższego lekarza i apteki.

4) Każdy z domowników, nie wyłączając dzieci, powinien mieć przydzieloną sobie robotę.

9)
Hańba!
Niemcy palą i burzą instytucje opieki nad dziećmi i starcami

Bomby niemieckie zburzyły i spaliły szereg instytucyj opiekuńczych. Ofiarą barbarzyństwa Niemców padły 2 domy noclegowe: męski i żeński, schronisko inwalidów, dom podrzutków,
2 zakłady opieki nad sierotami, zakład dla starców i inwalidów niezdolnych do pracy.
Tułaczka starców i dzieci, śmierć wielu, wielu niewinnych ofiar woła o pomstę do nieba!

Licencja / źródło

Dobry Wieczór! Kurier Czerwony, nr 257, z dnia 16 września 1939 r., POLONA, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 16.09.1939