Sobota, 30 września 1939
Zbiory fundacji "Warszawa1939.pl", wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

ul. Puławska 99

W ciągu dnia wczorajszego i dzisiejszego oddziały wojsk polskich ściągane są w dalszym ciągu do wyznaczonych im punktów koncentracyjnych, skąd kierowane są dalej do miejsc przeznaczenia - zgodnie z warunkami układu o  kapitulacji. Żołnierze pochodzący ze wschodnich dzielnic Polski zbierani są w punktach koncentracyjnych na wschodzie miasta.
Kurier Poranny, 1 października 1939

30 września postępuje rozpoczęty poprzedniego dnia wymarsz polskich oddziałów wojskowych z miasta do niewoli niemieckiej: po godz. 7.00 przez ul. Puławską, a po godz. 20.00 przez ul. Wolską poza miasto. 

Zbiory fundacji "Warszawa1939.pl", wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Zbiory fundacji "Warszawa1939.pl", wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

 

Foto Anna Lipiec, wolna licencja

Foto Anna Lipiec, wolna licencja

Fotografia

Armia Polska opuszcza Warszawę po kapitulacji. Ul. Puławska na wysokości ulicy Dolnej.
Zbiory fundacji "Warszawa1939.pl", wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Mapa

1939 2019

Materiały dodatkowe