Odezwa Obozu Zjednoczenia Narodowego z 01.09.1939Opis

Nasz wróg odwieczny, żądny zawsze grabieży i gwałtów porwał się na granice Polski. Bezczelna buta niemiecka i żądza bandyckich podbojów raz jeszcze naruszyła pokój świata.
Bracia! Ojczyzna w potrzebie!
Zwarci i zjednoczeni, owiani jedna myślą stoimy wszyscy ramię przy ramienia w niezłomnym szeregu Jej nieustraszonych obrońców. Na gwałt odpowiadamy siłą. Bagnetem żołnierza i wojennym wysiłkiem całego Naroda zwyciężymy wroga i zdepczemy jego zbójecką pychę. Niejednokrotnie już szczerbiliśmy naszą broń na karkach niemieckich najeźdźców. Mamy w swej historii Płowce i Grunwald.

Pod rozkazami Naczelnego Wodza Marszałka Śmigłego-Rydza walczyć będziemy do ostatniej kropli krwi w obronie Wolności Ojczyzny i Honoru Narodu.
Nie ma takiej ofiary, jakiej nie bylibyśmy w stanie ponieść ochotnie w tej wojnie z brutalnym i podstępnym wrogiem.

Żołnierzowi naszemu, walczącemu na froncie, towarzyszyć będą gorące i niezawodne uczucia i współdziałanie całego Narodu. Zgodna, spokojna i wytężona praca społeczeństwa oparta o karność i dyscyplinę wojenną będzie jednym z elementów zwycięstwa. Z całą ufnością i gotowością wypełniać będziemy wszystkie rozkazy Rządu Rzeczypospolitej.
Świadomość naszej siły wymaga od nas pełnej równowagi ducha i spokoju. Pewność ostatecznego zwycięstwa poruszać będzie nasz wysiłek w pracy na rzecz wojny.
Obywatele!
Sztandary naszych mężnych pułków ozdobimy wawrzynami nowych zwycięstw!
Wodzu prowadź!
Z nami zwycięstwo!
Niech żyje wielka i zwycięska Rzeczpospolita Polska!

OBÓZ ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO

Licencja / źródło

POLONA, domena publiczna

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 01.09.1939