Stefan Starzyński na uroczystości Święta Żołnierza w WarszawieOpis

Przedstawiciele władz w drodze na trybunę. W 1. rzędzie od lewej: zastępca dowódcy OK I Warszawa gen. Henryk Krok-Paszkowski, prezydent Warszawy Stefan Starzyński i komendant garnizonu warszawskiego płk Stanisław Machowicz.

Licencja / źródło

Narodowe Archiwum Cyfrowe, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 15.08.1939