Express Poranny z 30 września

Pobierz PDF

Opis

Kara śmierci za rabunek

Dowódca obrony Warszawy wydał wczoraj następujące ostrzeżenie:
Każdy złapany na gorącym uczynku rabunku będzie na miejscu zastrzelony.

23 sklepy miejskie zaopatrują stolicę w żywność

Aby dostarczyć ludności Warszawy niezbędnych produktów spożywczych po godziwych cenach, Miejskie Zakłady Spożywcze uruchomiły 23 sklepy w różnych punktach miasta, które sprzedawały w ciągu całego dnia wczorajszego – w miarę posiadanych zapasów – chleb, ryż, masło, smalec, cukier, mąkę i inne. Sklepy funkcjonowały m. in. na ul. Raszyńskiej, Mokotowskiej, Twardej, Brzeskiej, Podskarbińskiej, Żelaznej, Senatorskiej, na Żoliborzu, na Kole itd. Rzecz prosta, frekwencja publiczności przekraczała znacznie możliwości tych sklepów, wskutek czego gromadziły się przed nimi olbrzymie ogonki. Wiele osób musiało odejść z niczym. Większej ilości sklepów uruchomić się niestety nie udało, pozostałe bowiem punkty sprzedaży Miejskich Zakładów Spożywczych uległy zniszczeniu.

Spokój i wytężona praca nad uporządkowaniem miasta
„OTO NAKAZY CHWILI” – mówi wiceprezydent miasta inż. Pohoski

Zwróciliśmy się do wiceprezydenta miasta inż. Pohoskiego z zapytaniem, jak postępują prace nad uruchomieniem instytucji użyteczności publicznej, których brak tak boleśnie odbija się na życiu zniszczonego miasta.
Pytamy w pierwszym rzędzie o wodę i elektryczność – Roboty wodociągowe – mówi pan prezydent Pohoski – wykonywane są w pospiesznym tempie i pomimo trudności wynikłych z poważnych uszkodzeń, Dyrekcja Wodociągów i Kanalizacji dokłada starań, aby ludność stolicy została zaopatrzona w wodę już w ciągu najbliższych 24 godzin. Woda dostarczana będzie stopniowo, najprzód do mieszkań parterowych i I-go piętra, natomiast do mieszkań położonych na wyższych piętrach dopiero za parę dni.
Elektrownia dokonuje wszelkich niezbędnych remontów, okazało się jednak, że szkody są tego rodzaju, iż usunięcie ich wymaga dłuższego przeciągu czasu, wskutek czego niepodobna na razie postawić ścisłego terminu, kiedy będzie możliwe wznowienie dostawy prądu.

Naprawa zniszczeń

Pytamy dalej o możliwości remontu zburzonych mieszkań – Zarząd Miasta czyni starania, aby huty szklane rozpoczęły w najkrótszym czasie swoją działalność, to samo dotyczy fabryk papy i innych materiałów pomocniczych przy wykonywaniu niezbędnych remontów budowlanych. Jest rzeczą niesłychanej wagi, aby właściciele domów, mieszkań i sklepów dołożyli wszelkich starań, aby jak najprędzej w zakresie swoich możliwości wyremontować, chociaż najprymitywniejszymi sposobami, mieszkania, sklepy i domy. Jest to warunek tak niezbędny dla normalnego rozpoczęcia życia, że nie może być pod tym względem żadnych zaniedbań i żaden wysiłek w tym celu nie jest zbyt wielki. Życie powoli wraca do normy, musimy się starać, aby tempo tego powrotu było jak najszybsze.

Domy spalone i grożące zawaleniem

– Co będzie z domami doszczętnie spalonymi lub poważnie uszkodzonymi i grożącymi zawaleniem? – Sprawa zrujnowanych doszczętnie budowli będzie musiała być przestudiowana w sposób umożliwiający powzięcie decyzji w tej tak ważnej sprawie. Część budowli spalonych i grożących zawaleniem musi być rozebrana, budynki sąsiednie muszą być starannie zbadane i po tym dopiero właściciele domów zdecydować będą mogli o przeprowadzeniu dalszych prac. W wypadkach, gdy budynki zawalone lub grożące zwaleniem mogą grozić bezpieczeństwu publicznemu, właściciele tych budynków lub domów sąsiednich winni niezwłocznie zawiadomić Wydział Nadzoru Budowlanego lub Samopomoc Techniczną celem wydania decyzji w sprawie zabezpieczenia ulicy, doraźnie zaś według ustalonych zasad postawić na ulicach znaki ostrzegawcze.

Porządek i czystość

Sprawą dużej wagi jest jak najstaranniejsze uprzątanie placów, ulic, podwórzy i klatek schodowych. Sama Gmina nie może się w tej chwili podjąć uprzątania ulic w całości, muszą do tego zabrać się również sami obywatele. Porządek i czystość na ulicach świadczą o uspokojeniu i powrocie do normalnego trybu życia, a przede wszystkim o zaradczości mieszkańców miasta. Stolica zdaje nowy egzamin. Raz jeszcze powtarzam: sprawa porządku, remontów, choćby prymitywnych, otwarcia sklepów i kategorycznej walki z anarchią – jest nakazem chwili obowiązkiem wszystkich, gdyż stolica nie może utracić tych wielkich walorów, które zdobyła.

Licencja / źródło

Express Poranny nr 267 z 30 września

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 30.09.1939