KURJER PORANNY z 18 września 1939

Pobierz PDF

Opis

Nakaz składania broni

Komisarz cywilny przy dowództwie Obrony Warszawy wydał rozporządzenie o składaniu przez ludność cywilną wszelkiej broni palnej i siecznej oraz granatów ręcznych.
Za niezastosowanie się do rozporządzenia grozi kara aresztu do roku i do 100000 zł. grzywny. Nakaz nie dotyczy osób, które trzymały pozwolenia na broń już podczas stanu wojennego, broni łowieckiej myśliwych, urzędników biur Komisarza Cywilnego i członków straży obywatelskiej mających indywidualne pozwolenia na posiadanie broni.

O koordynacji akcji sanitarno-ratowniczej

Na terenie Warszawy powstają stale punkty opatrunkowe, odżywcze, ratowniczo-sanitarne, schroniska dla chorych i rannych oraz drobne szpitale. Tego rodzaju inicjatywa prywatna świadczy niezbicie o ofiarności ludności Warszawy, powinna być jednak ujęta w ramy planowego działania.
Polski Czerwony Krzyż, działając w porozumieniu z władzami wojskowymi, wzywa wszystkich inicjatorów i kierowników tego rodzaju placówek do oddania się do dyspozycji Zarządowi Miejskiemu, Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi lub najbliższemu szpitalowi miejskiemu, względnie wojskowemu czy Gminie Żydowskiej i do zawiadomienia szefa sanitarnego PCK, płk. dr. Dilewicza, Kredytowa 9, tel. 2-35-29, o swej pracy i możliwościach jej rozszerzenia. Ponadto PCK prosi o składanie ofiar w postaci środków sanitarnych, łóżek, pościeli, bielizny itp. Ofiary zgłaszać należy: Kredytowa 9, Trębacka 11 i Pierackiego 19 (Wars. Tow. Wiośl.).

Licencja / źródło

KURJER PORANNY z 18 września 1939, POLONA, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 18.09.1939